Vilkår og betingelser

minus25.dk gør opmærksom på følgende vilkår og betingelser:

Indledning

Denne tjeneste til henvisning til tandlæger drives af minus25.dk (der i denne aftale omtales som “minus25.dk” “vi”, “os” eller “vores”). minus25.dk er indregistreret i Danmark.

Det er disse vilkår og betingelser, der gælder for din brug af denne tjeneste, som minus25.dk stiller til din rådighed via vores websted.

Ved at benytte tjenesten anses du for at have accepteret disse brugsvilkår og -betingelser (“brugervilkårene”)

Din bestilling

Bemærk venligst, at det er tandlægeklinikken, der direkte leverer den serveringstjeneste, du bestiller ved at bruge tjenesten, og altså ikke minus25.dk. Ved at benytte tjenesten til at bestille en tid hos en tandlæge, du har valgt, indgår du i en direkte kontrakt med netop den tandlæge, og minus25.dk indgår ikke i denne kontrakt. 

For at foretage en bestilling via vores tjeneste, skal du have juridisk myndighed til at gøre det, og du skal acceptere det økonomiske ansvar for alle transaktioner, der foretages i dit navn. Du skal sørge for, at alle de informationer, du giver os, er korrekte og nøjagtige. Tidsbestilling hos en tandlæge betyder, at du skal betale tandlægen, efter din behandling, medmindre det er klart og tydeligt markeret, før du bestiller, at der skal betales på forhånd. 

Når du benytter tjenesten til at bestille hos tid hos tandlægen, giver du dermed tandlægen et tilbud om at acceptere din bestilling. Din bestilling er ikke fuldført og juridisk bindende for tandlægen før det tidspunkt, du har modtaget en bekræftende e-mail fra tandlægen, der dermed accepterer din bestilling. 

Ønsker du at annullere din bestilling, kan du bruge linket i den bekræftende e-mail, eller du kan tage direkte kontakt med tandlægen. Kontaktoplysninger er med i den bekræftende e-mail. 

Sørg for at ankomme i god tid og medbring en udskrift af e-mailen med din bestillingsbekræftelse. Har du betalt forud, så husk også at medbringe det kontokort, der blev brugt til bestillingen. 

Møder du ikke op i hos tandlægen på det aftalte tidspunkt, kan det medføre, at tandlæges opkræver et gebyr for ikke at holde aftalen. Det er helt og aldeles tandlægens eget skøn, om de trækker et annulleringsgebyr eller lignende fra dit kontokort. 

Vi forbeholder os ret til at annullere en bestilling, men i så tilfælde hæfter du naturligvis ikke. Vi har altid med enhver begrundelse og uden forudgående varsel ret til at afbryde eller begrænse, midlertidigt ophæve eller standse din adgang til nogle eller alle tjenesterne, hvis vi mener, at du misbruger tjenesten, eller hvis du har forbrudt dig imod disse brugervilkår. 

Eftersom din kontrakt indgås direkte med tandlægen, skal eventuelle forespørgsler eller overvejelser, du måtte have i forbindelse med din tidsbestilling hos tandlægen, henvendes direkte til tandlægen via de oplysninger, der er anført i den bekræftende e-mail. 

Vi forbeholder os på ethvert tidspunkt ret til at deaktivere din adgang til vores tjeneste, og, hvor det er relevant, til ethvert bruger-id eller adgangskode, du har fået udstedt, såfremt vi mener, at der er bestemmelser i denne aftale, du ikke har overholdt.

Ekstra vilkår

Ud over disse brugervilkår, kan din brug af en tandlægens websted og de andre tjenester og produkter, som tandlægen leverer, også være ekstra vilkår og betingelser, som tandlægen til tider anvender. Disse vilkår føjes til disse brugervilkår og erstatter dem derfor ikke. Sørg for, at du læser sådanne ekstra vilkår og betingelser, før du benytter webstederne og/eller køber tjenester og produkter, som tandlægen leverer. 

Personoplysninger

For at benytte vores tjeneste skal du registrere bestemte oplysninger, bl.a. navn, e-mailadresse og i nogle tilfælde en adgangskode. Alle de registrerings- og personoplysninger, du giver os, anvender vi i henhold til disse brugervilkår og, hvor det er relevant, vilkårene i enhver politik om privatlivets fred, som tandlægen benytter.

Du vil modtage e-mail og/eller sms-beskeder vedrørende din bestillings gennemførelse og din brug af tjenesten, og til det formål kan vi anvende dine personoplysninger. Har du valgt det, da du foretog din bestilling, kan du ligeledes modtage informationer og særtilbud vedrørende fremtidige bestillinger, produkter eller tilbud, som tandlægen af og til præsenterer.

Det er dit ansvar at sikre, at alle personlige data, du giver os, er nøjagtige og holdes ajour. Du skal behandle din adgangskode som en fortrolig oplysning, og du må ikke oplyse den over for nogen anden person. 

Cookies

Som andre kommercielle websteder anvender tjenesten en standardteknologi, der kaldes “cookies”, og internetserverens logfiler indsamler oplysninger om, hvordan vores tjeneste anvendes, så den kan blive forbedret. De informationer, der er indsamlet via cookies og internetserverens logfiler, kan omfatte besøgenes dato og klokkeslæt, de viste sider, anvendt tid på tjenesten samt de websteder, der blev besøgt umiddelbart før og efter, du benyttede vores tjeneste. Vi kan ikke indsamle personoplysninger om dig med cookies, og vi gemmer sædvanligvis ingen form for personoplysninger, du har givet os, i dine cookies.

Sådan sletter du dine cookies

Tjenestens tilgængelighed

Din adgang til tjenesten tillades midlertidigt, og vi forbeholder os ret til at trække tjenesten tilbage eller ændre den uden varsel. 

Vi udelukker derfor ethvert erstatningsansvar over for dig for enhver afbrydelse, eller for at tjenesten ikke er tilgængelig, i den udstrækning, vi kan gøre det rent juridisk.

Du har eneansvaret for alle tekniske og andre arrangementer, der skal til for at få adgang til tjenesten. Du har også ansvaret for at sikre, at alle personer, der har adgang til tjenesten via din internetforbindelse og kontooplysninger, kender disse brugervilkår og overholder dem. 

Begrænsninger

Alle ophavsrettigheder, databaserettigheder, varemærker, intellektuelle ejendomsrettigheder og andre beskyttede rettigheder, der findes i vores tjeneste og alt indhold, som tjenesten gør tilgængelig for dig, skal forblive vores ejendom eller licensindehavernes ejendom.

Alle sådanne rettigheder er udtrykkeligt forbeholdte.

Du accepterer ikke at anvende vores tjeneste på en måde, der får alle eller nogle af vores tjenester til at blive afbrudte, ødelagte, gjort mindre effektive eller på anden måde svækkede, eller som på nogen måde er i strid med den gældende lovgivning.

Sikkerhed

Vi opretholder de strengeste sikkerhedsstandarder, men at sende informationer via internettet er aldrig helt sikkert. Uanset at vi gør vores bedste for at beskytte dine personoplysninger, kan vi derfor ikke garantere, at de data, du sender til tjenesten, er helt sikre. Enhver dataoverførsel sker på egen risiko. Fra det øjeblik vi har modtaget dine personoplysninger, anvender vi strenge procedurer og sikkerhedsfinesser til at forhindre uvedkommendes adgang. 

Vores erstatningsansvar

Intet i disse brugervilkår udelukker vores ansvar for dødsfald eller personlige kvæstelser, der skyldes forsømmelighed eller svindel. 

Vi accepterer intet erstatningsansvar for nogen form for tab, skader eller omkostninger, du har pådraget dig på grund af vira eller skadelige programmer, som du eller din computer har fået ind via adgangen til vores tjeneste.

I videst mulig udstrækning den gældende lovgivning tillader det, udelukker vi alle forpligtelser og ansvar, der skyldes tiltro til noget indhold, som tjenesten stiller til rådighed. Du bærer hele risikoen for, at alt indhold, du har adgang til via vores tjeneste, er komplet, nøjagtigt eller nyttigt. 

I videst mulig udstrækning den gældende lovgivning tillader det, udelukker vi ethvert erstatningsansvar, der skyldes, at du har benyttet:

• de tjenester og produkter, som tandlægen har leveret, og
• at tandlægen ikke har leveret sådanne tjenester eller produkter, uanset om det er helt eller delvist. 

I videst mulig udstrækning den gældende lovgivning tillader det, fralægger vi os udtrykkeligt alle garantier og betingelser, udtrykkelige såvel som underforståede, men ikke begrænset til underforståede garantier og betingelser, for tilfredsstillende kvalitet og egnethed til et bestemt formål. Du kan ikke holde os ansvarlige for nogen skader, der skyldes din adgang (herunder i al software og systemer, du bruger til adgangen) til vores tjeneste, men ikke begrænset til skader på computer, software eller system eller bærbare enheder, du anvender til samme formål. 

Vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige over for dig for nogen form for deraf følgende, hændelige eller særlige skader eller for tabt forretningsfortjeneste, -afbrydelse, mistede forretningsoplysninger, data eller fordele, der skyldes din brug af eller manglende evne til at bruge vores tjenester.

Ændringer

Vi forbeholder os til enhver tid ret til at ændre disse brugervilkår. Fortsætter du med at benytte vores tjeneste efter en sådan ændring, betyder det, at du accepterer ændringerne. 

Jurisdiktion og gældende lovgivning

Kun de danske domstole skal have jurisdiktion i forbindelse med ethvert erstatningskrav, der skyldes eller vedrører din brug af tjenesten. Dansk lovgivning gælder for disse brugervilkår.

Varemærker

minus25.dk eller minus25 er enten registrerede eller ikke registrerede varemærker, der tilhører minus25.dk. Alle andre varemærker, der omtales i forbindelse med vores tjeneste, ejes af deres respektive ejere. Der gives ingen tilladelse til, at nogen person må benytte dem, og en sådan brug udgør en krænkelse af vores rettigheder eller af den relevante ejers rettigheder. 

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os om enhver problemstilling, der beskrives i disse brugervilkår, via www.minus25.dk. 

Tak, fordi du bruger vores tjeneste.